• RSS
  • Wersja tekstowa
10.11.2020

Konkurs Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej

Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy organizują pracę w sposób zapewniający najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, a także wzorowo przestrzegają przepisów prawa pracy oraz dotyczących legalności zatrudnienia.

 

grafika konkurs Pracodawca organizator pracy bezpiecznej

Podczas Gali finałowej organizowanej od wielu lat w salach Zamku Królewskiego w Warszawie pracodawcy, reprezentujący zwycięskie firmy nagradzani są statuetką MECUM TUTISSIMUS IBIS. To do słów Owidiusza Mecum Tutissimus Ibis, czyli „ ze mną będziesz najbezpieczniejszy” nawiązuje statuetka wręczana każdego roku laureatom etapu centralnego konkursu.

 

 

 

 

 

 

Uwaga!

 

W związku z trudną sytuacją epidemiczną w kraju, mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo uczestników, decyzją Głównego Inspektora Pracy odwołana zostaje oficjalna uroczystość wręczenia nagród laureatom XXVII edycji konkursu „Pracodawca-organizator pracy bezpiecznej” w Zamku Królewskim, w dniu 19 listopada br.


 

Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Główny Inspektor Pracy na wniosek kapituły konkursu, w której obok jurorów Państwowej Inspekcji Pracy, zasiadają przedstawiciele największych reprezentatywnych centrali związków zawodowych. Kapituła oceniając kandydatów do nagrody wskazuje na firmy, w których nastąpiła znacząca i udokumentowana poprawa warunków pracy.

Ze względu na zróżnicowanie zakładów pod względem wielkości zatrudnienia, charakteru produkcji i skali problemów związanych z ochroną pracy pracodawcy są oceniani w trzech kategoriach – w zależności od liczby pracujących – do 49, od 50 do 249 i powyżej 249 pracowników.

Wszyscy nagrodzeni zostają wpisani na Złotą Listę Pracodawców, składającą się z laureatów poprzednich edycji konkursu.

Złota Lista Pracodawców

Konkurs Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej od lat organizowany jest pod patronatem Marszałka Sejmu. W 2020 roku Marszałek Sejmu RP  Elżbieta Witek objęła honorowym patronatem XXVII edycję konkursu "Pracodawca -organizator pracy bezpiecznej"

 

Patronat medialny nad tegoroczną edycją konkursu sprawuje TVP INFO.