• RSS
  • Wersja tekstowa
31.07.2020

KONKURSY PIP

Nagroda Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej

termin zgłaszania wniosków: 30.06.2020
finał konkursu: 19 listopada 2020

Informacje ogólne

Komunikat
W trosce o bezpieczeństwo pracy pracowników oraz ze względu na przedłużający się stan epidemii w Polsce, dokumentację – zgodną ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej – należy składać do 30 czerwca br. wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kancelaria@gip.pip.gov.pl

 

Konkurs Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej

termin zgłaszania wniosków:14.07.2020
finał konkursu: 19 listopada 2020

Informacje ogólne

Komunikat

W związku z trudną sytuacją epidemiczną w kraju, mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo uczestników, decyzją Głównego Inspektora Pracy odwołana zostaje oficjalna uroczystość wręczenia nagród laureatom XXVII edycji konkursu „Pracodawca-organizator pracy bezpiecznej” w Zamku Królewskim, w dniu 19 listopada br.

Konkurs Poznaj swoje prawa w pracy dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

 

Informacje ogólne

KOMUNIKAT

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo rolników, w związku z wprowadzeniem stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zdecydowano o przełożeniu ogłoszonej na początku lutego br. XVIII edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne na 2021 rok.

Regulamin + wniosek
 

Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci "Bezpiecznie na wsi"

 

Termin nadsyłania prac do OR KRUS: 28.02.2020

 

Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy


termin zgłaszania wniosków 30.06.2020
finał konkursu: 19 listopada 2020

Informacje ogólne


KOMUNIKAT
Ze względu na przedłużający się stan epidemii w Polsce decyzją Głównego Inspektora Pracy ostateczny termin złożenia wniosków do Okręgowych Inspektoratów Pracy upływa 30 czerwca br. Jednocześnie, w związku z koniecznością ograniczenia przepływu korespondencji papierowej mogącej rozprzestrzeniać epidemię, wnioski w ramach konkursu „Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy” prosimy kierować wyłącznie w formie elektronicznej .

Buduj bezpiecznie

 

Termin zgłaszania wniosków
do Okręgowych Inspektoratów Pracy:
31.03.2021

Konkurs dla pracowników młodocianych zatrudnionych w rzemiośle

Informacje ogólne

KOMUNIKAT

w sprawie odwołania prac związanych z organizacją Konkursu „Bezpiecznie od Startu”, którego finał zaplanowano w Warszawie w dniu  20 maja 2020 r.

 

Szanowni Państwo!

Z przykrością informujemy, że XX edycja konkursu „Bezpiecznie od Startu” nie odbędzie się w zaplanowanych terminach. Decyzja ta jest związana z panującą pandemią koronawirusa, która wymusiła zastosowanie szeregu ograniczeń. Z oczywistych więc względów w najbliższym czasie nie mogą być organizowane eliminacje regionalne, które zakończyłby finał w Warszawie.  

Ta nadzwyczajna sytuacja zmusza nas do podjęcia decyzji stawiającej na pierwszym miejscu zdrowie i bezpieczeństwo młodzieży, a także wszystkich innych osób zaangażowanych w organizację Konkursu.

Informujemy, że w sprzyjających już okolicznościach, wspólnie ze Związkiem Rzemiosła Polskiego podejmiemy prace organizacyjne, niemniej należy liczyć się z tym, że bieżącym roku Konkurs nie odbędzie się.