• RSS
  • Wersja tekstowa
13.10.2020

Patronat honorowy

SejmPatronHonorElzbietaWitek
Marszałek Sejmu RP  Elżbieta Witek objęła honorowym patronatem XXVII edycję konkursu "Pracodawca -organizator pracy bezpiecznej" promującego pracodawców stosujących wysokie standardy bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników.