• RSS
  • Wersja tekstowa
Artykuł archiwalny

Laureaci Nagrody w 2007 r.

 

krah01
krah06

Halina Krahelska urodziła się 12 czerwca 1888 r. w Odessie.
Była bardzo aktywną działaczką niepodległościową,
a także pisarką i publicystką.
W latach 1912-1917 przebywała na zesłaniu. Po powrocie do Polski, w latach 1919-1931 była inspektorem pracy
w Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej,
pełniła m.in. funkcję Zastępcy Głównego Inspektora Pracy.
Szczególne miejsce w Jej działalności inspektorskiej
zajmowała problematyka ochrony zdrowia kobiet,
opieka nad matką i dzieckiem oraz praca młodocianych.
Halina Krahelska jest autorką wielu opracowań dotyczących
ochrony pracy, m.in. „Ochrona pracy w Polsce",
„Prawda o stosunkach pracy". Podczas II wojny światowej była członkiem Armii Krajowej
(działała w Wojskowym Biurze KG AK).
Zmarła w hitlerowskim obozie koncentracyjnym w Ravensbrück
w 1945 roku. Tuż przed śmiercią napisała „Tezy do działalności
inspekcji pracy w odrodzonej Polsce"

Nagroda im. Haliny Krahelskiej przyznawana jest
przez Głównego Inspektora Pracy
za wybitne osiągnięcia w dziedzinie
prewencji zagrożeń zawodowych, nadzoru i kontroli
przestrzegania prawa pracy, wynalazczości, projektowania i wdrażania bezpiecznych technik
i technologii w zakresie ochrony pracy,
a także popularyzacji prawa pracy i ochrony zdrowia
oraz bezpieczeństwa pracy.

krah07
 


godlo-1
 

GŁÓWNY INSPEKTOR PRACY                                                                                                Warszawa 17 lipca 2007 r.
Bożena Borys-Szopa

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 9/2004 Głównego Inspektora Pracy z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Nagrody im. Haliny Krahelskiej za osiągnięcia w zakresie ochrony pracy i ochrony zdrowia w środowisku pracy - Nagrody otrzymują:

- Pan Piotr Duda
- Pan Stanisław Gawinecki
- Pan Zenon Grzelka
- Pani Michalina Olczak
- Pan Władysław Pluta
- Pan Maciej Prószyński
- Pan Maciej Sas-Badowski
- Pan Andrzej Wojtyła
- Pani Teresa Wyka
 

bb-s-podpis

 

Laureaci Konkursu w 2007 r.

Piotr Duda >>> więcej
Stanisław Gawinecki  >>> więcej
Zenon Grzelka >>> więcej
Michalina Olczak >>> więcej
Władysław Pluta >>> więcej
Maciej Prószyński >>> więcej
Maciej Sas-Badowski >>> więcej
Andrzej Wojtyła >>> więcej
Teresa Wyka >>> więcej

 

 

Laureaci nagrody 1989 - 2006