• RSS
 • Wersja tekstowa

Nagroda Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej

Celem nagrody jest wyróżnianie i promowanie osiągnięć w zakresie ochrony pracy i zdrowia w środowisku pracy.

grafika ozdobna "Nagroda Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej"

Nagroda przyznawana jest przez Głównego Inspektora Pracy za wybitne osiągnięcia w dziedzinie: nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, prewencji zagrożeń zawodowych, wynalazczości, projektowania bezpiecznych technik i technologii, a także popularyzacji ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i prawa pracy.

W 2022 roku Nagrodę otrzymują:

 • prof. dr hab. Joanna Jurewicz  
 • dr inż. Joanna Kamińska
 • Marlena Maląg
 • Krzysztof Michałkiewicz
 • Leszek Miętek  
 • Mirosław Nowak
 • Adam Ogrodnik
 • Krystyna Ptok 
 • Zbigniew Rawicki
 • Grzegorz Piotr Szałas

 


 

Halina Krahelska urodziła się w 1886 r. w Odessie. Za nielegalną działalność zesłana na Syberię w latach 1912–1917. Po przyjeździe do Polski od roku 1919 w inspekcji pracy zajmowała się głównie problematyką ochrony zdrowia kobiet i pracowników młodocianych. W latach 1927–1931 r. była zastępcą głównego inspektora pracy. Podczas II wojny światowej działała w Wojskowym Biurze Komendy Głównej AK. Zmarła w obozie koncentracyjnym Ravensbrück w 1945 r. Halina Krahelska była autorką wielu opracowań  dotyczących ochrony pracy. Tuż przed śmiercią napisała „Wytyczne w sprawie organizacji Inspekcji Pracy w Polsce Niepodległej po II-giej Wojnie Światowej”.

 

 

 
Laureaci Nagrody

 

 


 

W sprawach związanych z Nagrodą im. Haliny Krahelskiej wszelkie zapytania należy kierować na adres: gabinet@gip.pip.gov.pl

Zarządzenie + wniosek pobierz