Państwowa Inspekcja Pracy

 • RSS
 • Wersja tekstowa

Nagroda Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej

Celem nagrody jest wyróżnianie i promowanie osiągnięć w zakresie ochrony pracy i zdrowia w środowisku pracy.

grafika ozdobna "Nagroda Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej"

Nagroda przyznawana jest przez Głównego Inspektora Pracy za wybitne osiągnięcia w dziedzinie: nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, prewencji zagrożeń zawodowych, wynalazczości, projektowania bezpiecznych technik i technologii, a także popularyzacji ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i prawa pracy.

W 2020 roku Nagrodę otrzymują:

 • Agnieszka Brochacka
 • Alfred Bujara
 • Iwona Kostecka Zając
 • Roman Michalski
 • Waldemar Miłkowski
 • Bronisław Szczeciński
 • Michał Wasilewski
 • Jan Wojtyła
 • Agnieszka Wołoszyn

 


 

Halina Krahelska urodziła się w 1886 r. w Odessie. Za nielegalną działalność zesłana na Syberię w latach 1912–1917. Po przyjeździe do Polski od roku 1919 w inspekcji pracy zajmowała się głównie problematyką ochrony zdrowia kobiet i pracowników młodocianych. W latach 1927–1931 r. była zastępcą głównego inspektora pracy. Podczas II wojny światowej działała w Wojskowym Biurze Komendy Głównej AK. Zmarła w obozie koncentracyjnym Ravensbrück w 1945 r. Halina Krahelska była autorką wielu opracowań  dotyczących ochrony pracy. Tuż przed śmiercią napisała „Wytyczne w sprawie organizacji Inspekcji Pracy w Polsce Niepodległej po II-giej Wojnie Światowej”.

 

 

 
Laureaci Nagrody

 

W sprawach związanych z Nagrodą im. Haliny Krahelskiej wszelkie zapytania należy kierować na adres: gabinet@gip.pip.gov.pl

Zarządzenie + wniosek pobierz