Komunikat Komisji Nr XI i Nr XII w sprawie wartości dopuszczalnych stężeń czynników chemicznych ustalonych w Unii Europejskiej lub znajdujących się w projektach dyrektyw w tej tematyce oraz w sprawie wykonywania pomiarów podczas prac, w których powstaje frakcja respirabilna krzemionki krystalicznej.