Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy promieniowaniu jonizującym

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu promieniowania jonizującego

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1968 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu promieniowania jonizującego http://dziennikustaw.gov.pl/DU/1968/s/20/122

 • Wymagania dotyczące rejestracji dawek indywidualnych

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie wymagań dotyczących rejestracji dawek indywidualnych http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2007/s/131/913

 
 • banner120701
 • banner177694
 • banner178526
 • banner111644
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner199867
 • banner218245
 • banner186222
 • banner201670
 • banner172098