Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy w oświacie i kulturze

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w uczelniach

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2007/s/128/897

 • Bezpieczeństwo i higiena w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2003/s/6/69

Zmiany do rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2009/s/139/1130

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2010/s/215/1408

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2011/s/161/968

 


 
 • banner120701
 • banner178526
 • banner111644
 • banner177694
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner201670
 • banner186222
 • banner199867
 • banner172098
 • banner218245