• RSS
  • Wersja tekstowa

Niezbędnik pracownika - wydawnictwa

Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne Potrącenia z wynagrodzenia Podróże służbowe krajowe i zagraniczne      
Zakaz konkurancji Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Prawa pracownika w zakresie bhp      
Obowiązki pracodawcy po ustaniu stosunku pracy Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp Rozwiązywanie umów o pracę      
Praca w wakacje Podnoszenie kwalifikacji Nadgodziny w praktyce      
Niepełnosprawny pracownik Zwolnienia grupowe Urlopy      
Ochrona pracy kobiet i młodocianych praca w niedziele i święta badania profilaktyczne pracowników    
Stop dyskryminacji Mobbing      

 

Prawo pracy. Pierwsze kroki


 

 

Elżbieta Judasz
Prawo pracy - pierwsze kroki
Broszura, format A5, 2 kolory,
Wydanie 2019

Jak powinna być sformułowana dobra umowa o pracę? Jakie są Twoje uprawnienia jako pracownika? Kiedy będzie można skorzystać z urlopu? Dla rozpoczynającego pracę zawodową znalezienie odpowiedzi na nurtujące go pytania może jednak nie być łatwe. Broszura składa się z trzech części. Pierwsza dotyczy zagadnień związanych ze stosunkiem pracy, znajdziesz w niej najbardziej przydatne informacje o umowach o pracę, wynagrodzeniach, czasie pracy i urlopach. Druga część przybliży Ci zasady zatrudniania pracowników młodocianych, a trzecia wskaże różnice między umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi.