Kontakt

We wszystkich sprawach wchodzących  w zakres działania Komisji Głównego Inspektora Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie prosimy o kontakt na adres
prewencja@gip.pip.gov.pl .

 

 

 
 • banner178526
 • banner177694
 • banner120717
 • banner158645
 • banner120701
 • banner111644
 • banner175199
 • banner155205
 • banner117082
 • banner155206
 • banner153622
 • banner172098