Kontakt

We wszystkich sprawach wchodzących  w zakres działania Komisji Głównego Inspektora Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie prosimy o kontakt na adres
prewencja@gip.pip.gov.pl .

 

 

 
 • banner120701
 • banner111644
 • banner177694
 • banner178526
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner199867
 • banner218245
 • banner186222
 • banner201670
 • banner172098