Kierownictwo GIP

Główny Inspektor Pracy
Wiesław Łyszczek

Zastępca Głównego Inspektora Pracy
Dariusz Mińkowski

Zastępca Głównego Inspektora Pracy
Andrzej Kwaliński

Zastępca Głównego Inspektora Pracy
Bogdan Drzastwa

 Dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Pracy
Ewa Dośla
tel. 22 391 83 19
fax. 22 391 83 20


p.o. Dyrektor  Departamentu Prewencji i Promocji
Jerzy Wlazło
tel. 22 391 83 45
fax. 22 391 83 46

Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli
Jakub Chojnicki
tel. 22 391 82 54
fax. 22 391 82 55

Dyrektor Departamentu Prawnego
Wojciech Gonciarz
tel. 22 391 82 62
fax. 22 391 82 63

Dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia
Jarosław Leśniewski
tel. 22 391 82 96
fax. 22 391 82 97

p.o. Dyrektor Departamentu Planowania, Analiz i Statystyki
Grzegorz Gałek
tel. 22 391 82 79
fax. 22 391 82 80

Dyrektor Departamentu Organizacyjnego
Ewa Wawrzyniak
tel. 22 391 82 05
fax. 22 391 82 06

Dyrektor Departamentu Informatyki
Piotr Kopeć
tel.22 391 83 77


Dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów
Grażyna Witkowska
tel. 22 391 82 25
fax. 22 391 82 26

Dyrektor Departamentu Kadr i Szkoleń
Małgorzata Wysocka
tel. 22 391 82 33

Kierownik Sekcji Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy
Aleksandra Zagajewska
tel. 22 391 83 75

Kierownik Sekcji Audytu Wewnętrznego
Katarzyna Niedbalik
tel. 22 391 82 36

Kierownik Sekcji Kontroli Wewnętrznej
Robert Pietrzak
tel. 22 391 83 03
fax. 22 391 83 02

p.o. Rzecznik Prasowy Głównego Inspektora Pracy
Tomasz Zalewski
tel. 22 391 83 23
fax. 22 391 83 24


Do wszystkich osób wymienionych w spisie można nadsyłać pocztę elektroniczną korzystając z adresu: kancelaria@gip.pip.gov.pl
 • banner120701
 • banner177694
 • banner178526
 • banner111644
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner186222
 • banner199867
 • banner201670
 • banner172098