• RSS
  • Wersja tekstowa
27.02.2017

Dariusz Mińkowski - Zastępca Głównego Inspektora Pracy

fotointDariusz Mińkowski legitymuje się wyższym wykształceniem prawniczym. W 1998 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego uzyskując tytuł zawodowy magistra prawa.

Z dniem 1 października 1998 r. został zatrudniony w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie. Kurs dla kandydatów na inspektorów pracy w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu ukończył z wynikiem bardzo dobrym i 25 maja 2000 r. został zatrudniony na stanowisku inspektora pracy. 1 lipca 2005 r. został awansowany na stanowisko starszego inspektora pracy, a rok później uzyskał tytuł specjalisty w zakresie czasu pracy i wynagrodzeń. Z dniem 1 lipca 2006 r. awansował na stanowisko starszego inspektora pracy specjalisty. W działalności zawodowej najwięcej przeprowadzonych kontroli dotyczyło zakładów opieki zdrowotnej, szkolnictwa wyższego i urzędów centralnych.

Od dnia 22 stycznia 2007 r. pełnił obowiązki Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy ds. Prawno-Organizacyjnych w OIP w Warszawie, a 1 stycznia 2008 r. został powołany na to stanowisko, które zajmował do 30 listopada 2013 r.

Dwukrotnie, w okresie od 20 lutego 2009 r. do 20 lipca 2010 r. oraz od 1 czerwca 2011 r. do 27 czerwca 2014 r. był członkiem Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy.

Od 1 sierpnia 2014 r. do 12 maja 2016 r. był w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej przy Głównym Inspektorze Pracy, w której od 26 czerwca 2015 r. pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji. Od 12 maja 2016 r. pełnił funkcję rzecznika dyscyplinarnego w PIP. 1 grudnia 2016 r. został mianowany na stanowisko nadinspektora pracy w OIP w Warszawie.

Za wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków służbowych wynikających z długoletniej pracy zawodowej w służbie Państwa, na rzecz ochrony pracy, Prezydent RP odznaczył Dariusza Mińkowskiego w 2009 r. Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę.

 24 lutego 2017 r. Dariusz Mińkowski został powołany przez Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego na stanowisko Zastępcy Głównego Inspektora Pracy.