• RSS
  • Wersja tekstowa
10.10.2017

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek

wwww.lyszczekportretWiesław Łyszczek ukończył Wydział Prawa i Administracji w Wyższej Szkole Administracji i Zarządzania w Przemyślu, na kierunku administracja publiczna. W latach 1995-1998 pełnił funkcję ławnika w Sądzie Rodzinnym Sądu Rejonowego w Rzeszowie. Kurator sądowy dla spółek prawa handlowego w Oddziale KRS w Rzeszowie. Biegły sądowy z listy Sądu Okręgowego w Rzeszowie w zakresie bhp i czasu pracy kierowców. Od 1980 r. aktywny działacz NSZZ „Solidarność”. Legitymuje się 37-letnim stażem zawodowym.

Od 1991 do 1997 r. związany zawodowo z branżą transportową. W latach 1997-2001 pracował jako starszy inspektor w Oddziale Kontroli Legalności Zatrudnienia w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie, a następnie w tamtejszym Powiatowym Urzędzie Pracy.

Od 2002 do 2007 r. – specjalista w Oddziale Kontroli Legalności Zatrudnienia Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Z dniem 1 lipca 2007 r. przeniesiony do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie, na podstawie art. 107 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 786 ze zm.), która przejęła od powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy zadania związane z kontrolą legalności zatrudnienia. Wiesław Łyszczek uczestniczył w przygotowaniu projektu tej ustawy. 19 grudnia 2008 r. ukończył aplikację inspektorską. 1 września 2015 r. awansowany na stanowisko starszego inspektora pracy. Był koordynatorem kontroli prowadzonych w rzeszowskim OIP – w zakresie czasu pracy, obowiązkowych przerw i odpoczynku kierowców.

Od 8 grudnia 2016 r. pełnił obowiązki Okręgowego Inspektora Pracy w Rzeszowie.

10 października 2017 r. Wiesław Łyszczek został powołany przez Marszałka Sejmu RP na stanowisko Głównego Inspektora Pracy.