• RSS
  • Wersja tekstowa
24.09.2020

Andrzej Kwaliński - Główny Inspektor Pracy

Główny Inspektor Pracy Andrzej Kwaliński

Andrzej Kwaliński urodzony w 1954 r. legitymuje się wyższym wykształceniem w zakresie elektrotechniki i elektroenergetyki, w 1983 r. ukończył Politechnikę Świętokrzyską i uzyskał tytuł inżyniera elektryka.

Jego ogólny staż pracy wynosi 45 lat, a od 35 lat jest związany zawodowo z Państwową Inspekcją Pracy. W Urzędzie został zatrudniony 1 marca 1985 r. początkowo w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Kielcach, w Oddziale w Radomiu, a od 1 stycznia 1999 r., z uwagi na zmianę zakresu terytorialnej właściwości Oddziału w Radomiu związaną z reformą administracyjną Państwa, w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie.

W okresie ponad 35-letniego zatrudnienia w Państwowej Inspekcji Pracy zdobył ogromne doświadczenie zawodowe, stale doskonaląc warsztat inspektora pracy oraz awansując na wyższe stanowiska. Uprawnienia inspektorskie uzyskał w 1985 r. W latach 2006-2008 pełnił funkcję Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie, w latach 2009-2016 był zatrudniony na stanowisku nadinspektora pracy, a od czerwca 2016 r. do listopada 2017 ponownie kierował  Inspektoratem Pracy w Warszawie. 23 listopada 2017 został powołany na stanowisko Zastępcy Głównego Inspektora Pracy, a 24 września 2020 r. objął stanowisko Głównego Inspektora Pracy.