Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy Dz.U. 2007 nr 89 poz. 589