• RSS
  • Wersja tekstowa

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

źródło: https://www.rcl.gov.pl/

Data ogłoszenia: 2019-07-05
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2019
Pozycja: 1251

Tekst obwieszczenia: D2019000125101.pdf