• RSS
  • Wersja tekstowa

Struktura organizacyjna

Jednostkami organizacyjnymi Państwowej Inspekcji Pracy są:

  1. Główny Inspektorat Pracy;
  2. okręgowe inspektoraty pracy;
  3. Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Profesora Jana Rosnera we Wrocławiu.