Struktura organizacyjna

 

Jednostkami organizacyjnymi Państwowej Inspekcji Pracy są:

 1. Główny Inspektorat Pracy;
 2. okręgowe inspektoraty pracy;
 3. Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Profesora Jana Rosnera we Wrocławiu.

 

W skład Głównego Inspektoratu Pracy wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Gabinet Głównego Inspektora Pracy;
 2. Departament Nadzoru i Kontroli;
 3. Departament Legalności Zatrudnienia;
 4. Departament Planowania, Analiz i Statystyki;
 5. Departament Prawny;
 6. Departament Prewencji i Promocji;
 7. Departament Organizacyjny;
 8. Departament Budżetu i Finansów;
 9. Sekcja Spraw Osobowych;
 10. Sekcja Kontroli Wewnętrznej;
 11. Sekcja Audytu Wewnętrznego;
 12. Biuro Informacji;
 13. Kancelaria Tajna.

 
 • banner178526
 • banner120701
 • banner120717
 • banner158645
 • banner178527
 • banner111644
 • banner177694
 • banner175199
 • banner117082
 • banner155205
 • banner155206
 • banner153622
 • banner172098