• RSS
  • Wersja tekstowa

Porozumienia międzynarodowe


Porozumienia zawierane przez Państwową Inspekcję Pracy z jej zagranicznymi odpowiednikami mają na celu wzmocnienie stosunków dwustronnych oraz zapewnienie sprawnej i skutecznej wymiany informacji na temat egzekwowania prawa w obszarze bezpieczeństwa i zdrowia zawodowego oraz prawa pracy.Szczególną wagę nasz Urząd przywiązuje do wymiany informacji o pracownikach delegowanych w ramach realizacji zadań instytucji łącznikowych, zgodnie z dyrektywą 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.