• RSS
 • Wersja tekstowa

Porozumienia międzynarodowe


Porozumienia zawierane przez Państwową Inspekcję Pracy z jej zagranicznymi odpowiednikami mają na celu wzmocnienie stosunków dwustronnych oraz zapewnienie sprawnej i skutecznej wymiany informacji na temat egzekwowania prawa w obszarze bezpieczeństwa i zdrowia zawodowego oraz prawa pracy.Szczególną wagę nasz Urząd przywiązuje do wymiany informacji o pracownikach delegowanych w ramach realizacji zadań instytucji łącznikowych, zgodnie z dyrektywą 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.
 • banner120701
 • banner178526
 • banner177694
 • banner111644
 • banner221865
 • banner175199
 • banner222263
 • banner223116
 • banner200692
 • banner200693
 • banner218245
 • banner172098
 • banner199867
 • banner186222
 • banner201670