71. Posiedzenie Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy

W dniach 9-10 listopada 2016 roku na Słowacji odbyło się 71. posiedzenie Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC), w którym uczestniczyli przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy: Zbigniew Ryfka, Zastępca Głównego Inspektora Pracy, Michał Wyszkowski, starszy inspektor pracy – główny specjalista w OIP Poznań oraz Robert Jaworski, główny specjalista w Sekcji Współpracy z Zagranicą w Gabinecie Głównego Inspektora Pracy.

« »


 • banner120701
 • banner177694
 • banner178526
 • banner111644
 • banner175199
 • banner200692
 • banner200693
 • banner186222
 • banner199867
 • banner201670
 • banner172098