• RSS
  • Wersja tekstowa

Wizyta francuskich kandydatów na inspektorów pracy

Grupa 9 stażystów z Krajowego Instytutu Pracy, Zatrudnienia i Kształcenia Zawodowego INTEFP we Francji przebywała od 4 do 6 października 2016 r. we wrocławskim Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy.

Francja stażyści
Z prośbą o zorganizowanie wizyty swoich stażystów we Wrocławiu zwrócił się do kierownictwa PIP francuski instytut pracy. Tematem przewodnim pobytu w ośrodku gości z Francji była „Prewencja i kontrola narażenia pracowników na substancje chemiczne”.

Francja stażyści 2

Podczas trzydniowych wykładów słuchacze mieli okazję zapoznać się z wieloma aspektami pracy inspektora związanych z zagrożeniami chemicznymi. Temat prawnych uwarunkowań oraz skalę narażenia pracowników na czynniki rakotwórcze oraz mutagenne przybliżyła uczestnikom Małgorzata Budzyńska z Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu. Magdalena Grzyb z OIP Katowice omówiła kwestie współpracy Państwowej Inspekcji Pracy z innymi instytucjami, takimi jak Inspekcja Sanitarna, Straż Pożarna czy Inspekcja Ochrony Środowiska, w zakresie narażenia na czynniki chemiczne. Specjaliści z Głównego Inspektoratu Pracy Sylwia Oziembło-Brzykczy oraz Magdalena Pasik przedstawiły zagadnienia związane z usuwaniem azbestu oraz wyniki europejskiej kampanii SLIC „Niebezpieczne substancje chemiczne: Poznaj, oceń i zapobiegaj ryzyku”. Z kolei Karolina Grześniak-Kościołek z OIP Wrocław skupiła się na dokumentacji - zarówno tej w zakładach pracy w zakresie czynników chemicznych, jak i kontrolnej prowadzonej przez inspektorów pracy.

Na zakończenie spotkania odbyła się dyskusja na temat zagrożeń chemicznych w środowisku pracy. Stażyści dzielili się własnymi doświadczeniami w tej dziedzinie oraz przybliżyli zakres swojego szkolenia we Francji. Zadawali również wiele pytań związanych z praktyczną częścią pracy inspektora w Polsce.

Dziękując za spotkanie zastępca dyrektora OS PIP Grażyna Panek wyraziła nadzieję, że wizyta we Wrocławiu i wiedza przekazana stażystom będzie dla nich cennym doświadczeniem, do którego będą wracać podczas swojej pracy zawodowej.