• RSS
  • Wersja tekstowa

Polsko-niemiecki dialog o bezpieczeństwie pracy

Cykliczne spotkania instytucjonalnych partnerów w zakresie ochrony pracy z Polski i Niemiec organizowane są od 2011 roku, a obecne, piąte już seminarium odbyło się 19 i 20 października 2016 roku we Wrocławiu.

polskoniemiecki dialog
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy i Państwowa Inspekcja Pracy byli gospodarzami tegorocznego spotkania. Wzięło w nim udział 40 uczestników, w tym 21 reprezentantów niemieckich urzędów i organizacji, takich jak Federalne Stowarzyszenie Bezpieczeństwa i Zdrowia Zawodowego (Basi), Ministerstwo Pracy, Spraw Socjalnych, Kobiet i Rodziny Landu Brandenburgia, Federalny Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BAuA), Instytut Pracy i Zdrowia Zakładu Społecznego Ubezpieczenia Wypadkowego (IAG-DGUV).
polskoniemieckidialog 2

Spotkanie otworzyli inicjatorzy polsko-niemieckiego dialogu prof. Danuta Koradecka, dyrektor CIOP-PIB i Bruno Zwingmann, prezes zarządzający Basi. Efekty wspólnych działań, będących następstwem poprzedniego spotkania we Frankfurcie nad Odrą w 2014 r., zreferował Ernst-Friedrich Pernack z brandenburskiego Ministerstwa Pracy.

Dyskusja koncentrowała się na problematyce bezpieczeństwa i higieny pracy podczas obchodzenia się z azbestem. Zaprezentowano m.in. uwarunkowania dotyczące azbestu w Niemczech i doświadczenia niemieckich partnerów w zakresie ochrony zdrowia pracowników przed azbestowymi odpadami podczas prac rozbiórkowych i remontowych oraz w trakcie ich likwidowania. Ze strony polskiej o kontrolach przestrzegania przepisów bhp przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest mówiła Sylwia Oziembło-Brzykczy z Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP.

polskoniemiecki dialog 3
 

O tworzeniu kultury bezpieczeństwa wśród młodzieży rozmawiano w kolejnym dniu obrad. Europejskie modele i trendy w odniesieniu do niemieckich doświadczeń omówiła dr Ulrike Bollmann z IAG-DGUV, a Krystyna Świder zaprezentowała materiały edukacyjne opracowane przez Centrum Edukacyjne CIOP-PIB, w zależności od poziomu edukacji dzieci i młodzieży oraz zasady ich tworzenia. Dorobek PIP w działalności kształtującej postawy bezpiecznej pracy wśród młodego pokolenia przedstawił Zbigniew Kowalczyk, dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP.

Temat zamykający seminarium dotyczył wymiany doświadczeń ze współpracy między organizacjami zrzeszającymi specjalistów oraz pracowników służby bhp. O roli i formach takiej współpracy mówili: Elżbieta Bożejewicz, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ralph Giercke z Niemieckiego Związku Bezpieczeństwa, Zdrowia i Ochrony Pracy.