• RSS
  • Wersja tekstowa

XX Spotkanie Sieci Instytutów Szkoleniowych w Dziedzinie Pracy (RIIFT)

W dniach 27-28 listopada 2016 r. w Estoril w Portugalii odbyło się XX Spotkanie Międzynarodowej Sieci Instytutów Szkoleniowych w Dziedzinie Pracy (RIIFT). Jest to sieć ośrodków szkoleniowych zajmujących się działalnością dydaktyczno-szkoleniową na rzecz służb inspekcji pracy z Europy i Afryki, działająca od 2002 roku. 

Tematem przewodnim tegorocznego spotkania była Rola inspekcji pracy w sektorze rolnictwa. Przedstawione przez uczestników prezentacje, jak również ożywiona dyskusja, koncentrowały się na takich zagadnieniach, jak: działalność kontrolno-nadzorcza służb inspekcyjnych, skierowana do sektora rolnego i leśnego, praca niezadeklarowana w tym obszarze, wykorzystywanie pestycydów i szkolenia prowadzone w tym zakresie, wypadki przy pracy, czy też działalność prewencyjna oraz informacyjno-promocyjna instytucji członkowskich na rzecz gospodarstw rolnych oraz ludności zamieszkującej tereny wiejskie.

RIIFT
 

Państwową Inspekcję Pracy reprezentowali: Pan Jakub Chojnicki, Wicedyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli w Głównym Inspektoracie Pracy, Pan Marek Twardowski, Kierownik Działu Organizacji Szkoleń i Promocji w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu oraz Pani Marta Chodorowska, Kierownik Sekcji Współpracy z Zagranicą w Gabinecie Głównego Inspektora Pracy.

W trakcie swojego wystąpienia Pan Jakub Chojnicki przybliżył uczestnikom ogólne informacje na temat rolnictwa w Polsce, przedstawił kierunki działań kontrolnych i sposoby oddziaływania prewencyjnego, prowadzone przez PIP w tym obszarze. Omówił najczęstsze nieprawidłowości występujące w kontrolowanych zakładach pracy, jak również zobrazował różnorodne formy działań prewencyjno – promocyjnych, dedykowanych rolnikom indywidualnym i członkom ich rodzin, w tym w szczególności dzieciom i młodzieży. Przedstawiona strategia oddziaływania PIP na sektor rolnictwa, w tym zakończona 3-letnia kampania „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”, wzbudziła ogromne zainteresowanie uczestników spotkania i spowodowała wiele pytań, na które przedstawiciel PIP udzielił wyczerpujących odpowiedzi.

Kolejne spotkanie Sieci odbędzie się w 2017 roku w Luksemburgu.