• RSS
  • Wersja tekstowa

71. Posiedzenie Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy

W dniach 9-10 listopada 2016 roku na Słowacji odbyło się 71. posiedzenie Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC), w którym uczestniczyli przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy: Zbigniew Ryfka, Zastępca Głównego Inspektora Pracy, Michał Wyszkowski, starszy inspektor pracy – główny specjalista w OIP Poznań oraz Robert Jaworski, główny specjalista w Sekcji Współpracy z Zagranicą w Gabinecie Głównego Inspektora Pracy.

zdjęcieplenarymeetingNovember2016Slovakia
W pierwszym dniu zorganizowano konferencję pn. „Starzenie się pracowników i zmiany na rynku pracy – rola inspekcji pracy”. W jej programie znalazły się, między innymi, prezentacje naukowo i statystycznie ujmujące problematykę starzenia się pracowników w powiązaniu z kwestiami warunków pracy, bhp, wypadków i chorób zawodowych. Przedstawiciel Europejskiej Agencji ds. BHP w Bilbao wspomniał w tym kontekście europejskie przepisy i politykę oraz omówił dotychczasowe wyniki europejskiej kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”. Eksperci z inspekcji pracy Słowacji, Szwecji, Austrii i Holandii omówili podejście swoich urzędów do problematyki starzenia się pracowników i działania podejmowane w tym zakresie. Wszyscy uczestnicy mieli również możliwość przedyskutowania wspomnianych zagadnień w mniejszych grupach, z których jedną poprowadził Robert Jaworski, a następnie wystąpił w roli sprawozdawcy, podsumowując na forum ogólnym wyniki dyskusji grupowych.

Podczas obrad plenarnych Komitetu, przyjęto raport końcowy Grupy Roboczej SLIC ds. wpływu kryzysu na inspekcje pracy. Francja potwierdziła przejęcie przewodnictwa w Grupie Roboczej ds. kampanii SLIC „Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników agencji pracy tymczasowej”, zaplanowanej na lata 2017-18. Dotychczasowy skład grupy, w której PIP ma swojego przedstawiciela, zostanie poszerzony o reprezentantów Belgii, Szwecji i prawdopodobnie Niemiec.

Michał Wyszkowski przedstawił prezentację nt. oceny przez SLIC systemu inspekcji pracy w Portugalii w 2015 roku, której przewodniczyła polska inspekcja, a ponadto poprowadził, w jednej z podgrup, dyskusję na temat struktury i roli grup roboczych SLIC w przyszłości. Nasz urząd zgłosił się do udziału w ocenie irlandzkiej inspekcji pracy, zaplanowanej na rok 2017.