Porozumienie z duńską inspekcją

 

W siedzibie duńskiego Urzędu Środowiska Pracy (WEA) w Kopenhadze 6 grudnia 2017 r. Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy oraz Soren Kryhlmand, dyrektor generalny podpisali porozumienie o współpracy bilateralnej i wymianie informacji pomiędzy PIP i WEA.

Strony porozumienia zgodnie oceniły, że jest ono wyrazem dobrych wzajemnych stosunków dwustronnych łączących obie instytucje i wychodzi naprzeciw bieżącym potrzebom wynikającym z obecności polskich przedsiębiorców na duńskim rynku usług.

W spotkaniu uczestniczyli także pracownicy Departamentu Legalności Zatrudnienia GIP i Gabinetu Głównego Inspektora Pracy.  

Dania porozumienie