• RSS
  • Wersja tekstowa

Francuscy stażyści we Wrocławiu

Specjaliści z Państwowej Inspekcji Pracy po raz kolejny podejmowali przyszłych inspektorów pracy z Francji, którzy od 23 do 27 października 2017 r. odbywali swój zawodowy staż we wrocławskim Ośrodku Szkolenia PIP. Wiodącym tematem była ochrona osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. W spotkaniu wzięli udział inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu oraz w Bydgoszczy, a także przedstawiciele OPZZ, NSZZ „Solidarność” oraz BCC.

INTEFP 2017