• RSS
  • Wersja tekstowa

Porozumienie z estońską inspekcją pracy

W Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu 11 kwietnia 2017 r. główny inspektor pracy Roman Giedrojć i generalny dyrektor Inspektoratu Pracy Estonii Maret Maripuu podpisali „Porozumienie o współpracy bilateralnej i wymianie informacji pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy w Rzeczypospolitej Polskiej i Inspektoratem Pracy Republiki Estońskiej”.

Podczas obrad zapoznano się z przygotowanymi przez obie strony prezentacjami o strukturze, organizacji, zadaniach i kompetencjach inspekcyjnych urzędów oraz sposobach pełnienia nadzoru nad warunkami pracy i przestrzeganiem wymogów bhp.

estonia porozumienie