• RSS
  • Wersja tekstowa
13.07.2018

Posiedzenie Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy

„Odpowiednie dostosowanie interwencji poprzez lepsze ukierunkowanie działań kontrolnych” było tematem konferencji zorganizowanej podczas 74. Posiedzenia Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC), które odbyło się 22 i 23 maja 2018 r. w Sofii.

SLIC 2018
 

W obradach udział wzięła delegacja Państwowej Inspekcji Pracy w składzie: Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy, Iwona Hadacz, wicedyrektor Departamentu Kadr i Szkoleń oraz Robert Jaworski, główny specjalista w Sekcji Współpracy z Zagranicą w Gabinecie Głównego Inspektora Pracy.

Dzień tematyczny, poprzedzający obrady plenarne komitetu, koncentrował się na prezentacji doświadczeń inspekcji pracy państw członkowskich związanych z planowaniem i ewaluacją proaktywnych działań kontrolnych oraz wyborem grup docelowych w celu osiągnięcia maksymalnej skuteczności działań organów kontrolnych.

Drugi dzień spotkania przeznaczony był na obrady plenarne komitetu, służące podsumowaniu dotychczasowych i uzgodnieniu nowych działań.