Posiedzenie Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy

„Odpowiednie dostosowanie interwencji poprzez lepsze ukierunkowanie działań kontrolnych” było tematem konferencji zorganizowanej podczas 74. Posiedzenia Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC), które odbyło się 22 i 23 maja 2018 r. w Sofii.

SLIC 2018
 

W obradach udział wzięła delegacja Państwowej Inspekcji Pracy w składzie: Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy, Iwona Hadacz, wicedyrektor Departamentu Kadr i Szkoleń oraz Robert Jaworski, główny specjalista w Sekcji Współpracy z Zagranicą w Gabinecie Głównego Inspektora Pracy.

Dzień tematyczny, poprzedzający obrady plenarne komitetu, koncentrował się na prezentacji doświadczeń inspekcji pracy państw członkowskich związanych z planowaniem i ewaluacją proaktywnych działań kontrolnych oraz wyborem grup docelowych w celu osiągnięcia maksymalnej skuteczności działań organów kontrolnych.

Drugi dzień spotkania przeznaczony był na obrady plenarne komitetu, służące podsumowaniu dotychczasowych i uzgodnieniu nowych działań.