Goście z Indonezji w GIP

W Głównym Inspektoracie Pracy 12 marca 2018 r. odbyło się spotkanie kierownictwa Państwowej Inspekcji Pracy z Wahidem Nusronem, przewodniczącym Urzędu ds. Ochrony i Zatrudnienia Pracowników Indonezyjskich za Granicą w Indonezji oraz Rudym Kurniadym, radcą ministra ds. gospodarczych w Ambasadzie Republiki Indonezji w Warszawie. Indonezyjscy goście byli zainteresowani działalnością Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP, a także przepisami warunkującymi podejmowanie legalnej pracy w Polsce. 

Indonezja GIP 2018