• RSS
  • Wersja tekstowa
13.07.2018

Dla zarabiających w Norwegii

Andrzej Kwaliński, zastępca głównego inspektora pracy reprezentował Państwową Inspekcję Pracy na warsztatach koncepcyjnych w ramach przygotowań do kampanii informacyjnej skierowanej do osób podejmujących pracę zarobkową na terenie Norwegii. Spotkanie odbyło się 15 lutego 2018 r. w Sofii. Pomysłodawcą kampanii jest Norweski Urząd Środowiska Pracy (Arbeidstilsynet), a jej celem ma być uwrażliwienie pracowników migrujących zarobkowo do Norwegii na ich prawa i obowiązki na tamtejszym rynku pracy celem przeciwdziałania dumpingowi społecznemu.

dla zarabiających w Norwegii 2018