O polskich pracownikach w Holandii

Problemy polskich pracowników tymczasowych w Królestwie Niderlandów były tematem seminarium, w którym uczestniczył Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy. Spotkanie odbyło się 3 lutego 2018 r. w siedzibie Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Hadze.

W wydarzeniu wzięli również udział - w roli ekspertów - przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Komendy Głównej Policji, Ambasady Holandii w Warszawie. W panelu dyskusyjnym aktywnie uczestniczyli przedstawiciele instytucji oraz organizacji zaangażowanych w pomoc Polakom w Holandii, w tym Stowarzyszenia Przestrzegania Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Tymczasowych (SNCU), związków zawodowych FNV, Chrześcijańskich Związków Zawodowych CNV, BARKA - Centrum Ekonomii Społecznej – zatrudnienie i centrum doradztwa dla migrantów z Europy, Biura doradczego Polrada, organizacji FairWork oraz fundacji La Strada – Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu.

Główny cel spotkania stanowiło omówienie problematyki migracji zarobkowej do Holandii na gruncie prawa polskiego, niderlandzkiego oraz unijnego, praw i obowiązków pracownika w Niderlandach, a także kwestii pomocy i współpracy z miejscowymi instytucjami w związku z nieuczciwymi praktykami lokalnych pracodawców, stosowanymi względem Polaków w sferze warunków pracy i płacy.

o polskich pracownikach w Holandii 2018