• RSS
  • Wersja tekstowa
31.03.2022

Договір про допомогу у зборі врожаю/ Umowa o pomoc w zbiorach

Договір про  допомогу у зборі врожаю-  новий вид договору, на основі якого іноземці можуть виконувати працю у сільському господарстві.

З дня 18 травня 2018 року- на основі змін до Закону від  дня 20 грудня 1990 р. «Про соціальне страхування фермерів» до польського законодавства введено договір про допомогу у зборі врожаю. Це договір цивільно- правового характеру ( не становить працевлаштування в умовах Трудового Кодексу), що стосується у сільському господарстві й доступний також іноземцям.

Визначення договору про допомогу у зборі врожаю

Згідно статті 91а частина 1 названого закону при укладенні договору про допомогу
у зборі врожаю помічник фермера зобов′язується до надання допомоги при зборі сільськогосподарської продукції тобто хмелю, фруктів, овочів, тютюну, пряносмакових чи лікарських рослин у визначеному місці сільського господарства
і протягом визначеного часу, а фермер зобов′язаний заплатити узгоджену винагороду за надану допомогу.

Фермер зобов′язаний забезпечити помічника відповідним знаряддям, необхідним для виконання допомоги при зборі врожаю, а помічник має обов′язок виконувати цю роботу особисто ( ст. 91d та 91е).

Договори про допомогу у зборі врожаю  можуть укладатися громадянами Польщі,
а також іноземцями, які мають право до виконання праці на території Польщі, згідно статті 87 Закону з дня 20 квітня 2004 р. про сприяння працевлаштуванню та установи ринку праці або іноземцями звільненими на основі інших законів
з обов’язку отримання дозволу на роботу (ст. 1 частина 1 п. 2  Закону про соціальне страхування фермерів).

Страхування помічника фермера

В силу  закону (ст. 6 п. 2а), помічник- це повнолітня особа, з якою фермер підписав договір про допомогу у зборі врожаю. Така особа підлягає соціальному страхуванню для фермерів (в Управлінні соціального страхування фермерів),
а саме страхуванню від нещасного випадку, хвороби та на випадок вагітності та пологів, проте лише в обсязі обмеженому одноразовою компенсацією з приводу постійної чи довготривалої втрати здоров’я або смерті внаслідок нещасного випадку при праці у сільському господарстві або професійного захворювання внаслідок виконання такої праці (ст. 7 ч. 1а).

Повідомлення органів, що здійснюють страхування фермерів- Управління соціального страхування фермерів (KRUS) та сплачування внесків

Фермер повідомляє органу соціального страхування дані свого помічника протягом 7 днів від дня, в якому підписано договір про допомогу у зборі врожаю, але не пізніше кінця періоду, на який був укладений цей договір. Страховий внесок за даний місяць за помічника фермера сплачує фермер у терміні до 15. дня наступного місяця (ст. 37 ч. 1а та ст. 40 ч. 3).

 

Обсяг договору про допомогу у зборі врожаю

При зборі хмелю, фруктів, овочів, тютюну, пряносмакових та лікарських рослин виконуються такі діїї:

  • Збір  сільськогосподарських продуктів
  • Праця пов′язана з видаленням непотрібних рослинних частин
  • Класифікація, сортування зірваних або зібраних сільськогосподарських продуктів та інші дії, що мають на меті підготовку до транспорту, зберігання, продажу або пов′язані з вирощуванням та збільшенням якості плодів.

У договорі про допомогу при зборі врожаю названі дії, що їх  виконує помічник фермера на основі цього договору та вказана дата початку роботи при зборі хмелю, фруктів, овочів, тютюну, пряносмакових та лікарських рослин, якщо вона є іншою ніж день підпису договору про допомогу при зборі врожаю (ст. 91а ч. 2 і 3)

Характеристика договору про допомогу у зборі врожаю

Положення (ст. 91а ч. 4 та ст. 91f)  Закону про соціальне страхування фермерів вказують, що договір про допомогу у зборі врожаю є цивільно-правовим видом договору, а виконання роботи на основі такого договору не становить працевлаштування в розумінні Трудового Кодексу.У обсязі, неохопленим Законом про соціальне страхування фермерів від дня 20 грудня 1990 р. (розділ 7а),за яким складається цей договір – стосуються записи Цивільного Кодексу.

Укладення та розірвання договору

Договір про допомогу у зборі врожаю складається у письмовій формі перед наданням цієї допомоги. Кожна сторона має право розірвати договір. Договір припиняється з днем, встановленим у попередженні, за винятком, коли сторони узгіднили інше (ст. 91b ч. 1 та ст. 91c ч. 2)

Загальний час роботи на основі договорів про допомогу у зборі врожаю                

 Загалом час виконання праці на основі договорів про допомогу у зборі врожаю, підписаних одним помічником не може перевищувати 180 днів у календарному році. Помічник фермера перед підписанням договору про допомогу у зборі врожаю складає заяву, в якій вказує кількість днів у даному календарному році, в яких він вже виконував працю в інших фермерів на основі таких договорів (ст. 91c ч. 1 та ст. 91b ч. 2)

Виняток для громадян України, які прибули до Польщі з приводу війни!

На основі Закону від 12 березня 2022 р. про допомогу громадянам України у зв′язку з воєнними діями на території цієї країни (ст. 1 ч. 2 та ст. 2 ч.1) громадяни України,
у тому також розуміється чоловік
/жінка громадянина України,які не мають українського громадянства, які в періоді від 24 лютого 2022 р. до дня, який буде вказаний у Ропорядженні Ради Міністрів, легально прибули на територію Польщі
з України (не тільки безпосередньо, але також ті, що в′їхали через інші країни)
у  зв′язку з триваючими в Україні воєнними діями і вирішують залишитись на території РП, мають право легально перебувати в Польщі на протязі 18 місяців рахуючи з 24 лютого 2022 р. тобто до 24 серпня 2023 р.

У випадку таких іноземців загалом час виконування роботи на основі договору
у зборі врожаю продовжується по закону на весь період перебування (ст. 40)