• RSS
  • Wersja tekstowa

Виконування праці іноземцем в іншій кількості годин, ніж вказано у документі, що легалізує його працю у Польщі/Wykonywanie pracy przez cudzoziemca w innej liczbie godzin niż wskazana w dokumencie legalizującym jego pracę w Polsce

« »