• RSS
 • Wersja tekstowa
04.08.2022

Інформація про можливість доручення праці іноземцям в надурочних годинах або підвищення норми часу праці іноземця (у випадку працевлаштування на основі трудового договору) або збільшення кількості годин праці в тижні, або місяці (в ситуації виконання

Актуально діючі закони, так як м.ін. Закон від 20 квітня 2004 р. про промоцію працевлаштування та установи ринку праці та Закон від 12 грудня 2013 р. про іноземців (новелізований на основі Закону про зміну закону про іноземців та деяких інших законів), а також Закон від 12 березня 2022 р. про допомогу громадянам України
у зв
язку з воєнним конфліктом на території цієї країни та Трудовий кодекс в окремих ситуаціях допускають можливість доручення праці в надурочних годинах,
у вижчому вимірі часу праці чи в більшій кількості годин праці, ніж вказано
у документі, який легалізує виконання праці іноземця на території Польщі
(тобто
у дозволі на працю, дозволі на сезонну працю, дозволі на тимчасове перебування
і працю, заяві про доручення праці іноземцеві або повідомленні повітового управління праці – за допомогою телеінформатичної системи
praca.gov.pl – про доручення праці громадянину України).

Увага!

У жодному випадку не дозволяється доручати іноземцеві праці у нижчому вимірі, ніж передбачено у вище вказаних документах. Така ситуація є порушенням закону, який полягає на нелегальному дорученні виконання іноземцеві праці
і загрожує накладенням штрафу від 1.000 до 30.000 злотих.

Згадана вище можливість доручення іноземцеві праці у надурочних годинах, у вижчому вимірі часу праці, або у більшій кількості годин, ніж вказано в документі, що легалізує працю, виконувану іноземцем узалежнюється від виду договору, на основі якого він виконує працю (трудовий договір чи цивільно-правовий договір – нп. договір доручення, договір про виконання конкретного завдання, договір про допомогу при зборі врожаю), а також від того, який документ легалізує працю даного іноземця на території Польщі (дозвіл на працю, дозвіл на сезонну працю, дозвіл на тимчасове перебування і працю, заява про доручення виконання праці іноземцеві, повідомлення до повітового управління праці, складеного за допомогою системи praca.gov.pl  про доручення праці громадянину України).

У випадку працевлаштування іноземця на основі трудового договору доручення йому праці в надурочних годинах, порядок надання яких встановлено Трудовим кодексом, вважається можливим, при чому немає значення вид документу, який
є основою легального виконання праці іноземцем – тобто не залежить від того, чи він працює на основі дозволу на працю, дозволу на сезонну працю, дозволу на тимчасове перебування і працю, заяві про доручення виконання праці іноземцеві
чи на повідомленні до повітового управління праці, складеного за допомогою системи praca.gov.pl  про доручення праці громадянину України.

У вище вказаних ситуаціях надання іноземцеві праці в надурочних годинах не вимагає зміни, або видання нового дозволу на працю, дозволу на сезонну працю чи дозволу
на тимчасове перебування і працю, а також реєстрації нової заяви про доручення виконання праці іноземцеві у реєстрі таких заяв в повітовому управлінні праці
чи складення нового повідомлення про доручення праці громадянину України.
За вийнятком виконування праці іноземцем на основі дозволу на сезонну працю
та заяви про доручення виконання праці іноземцеві
, такими обов
язками
не обтяжується також роботодавець, який збільшує вимір часу праці для іноземця, який працює на неповній ставці (нп. з 1/2 ставки до повної ставки, з 1/4 ставки до 1/3 ставки ітд.).

Згідно з інтерпретацією Міністра Родини і Соціальної Політики, яке було виражене
у відповіді на імпеляцію послів номер 31230 стосовно праці в надурочних годинах
(лист від 24 березня 2022 р. знак
DPD-XI.058.3.2022.MEP) -- до іноземця, так як і до громадянина Польщі, який працевлаштований на основі трудового договору мають застосування постановлення Трудового кодексу. Виконання праці в надурочних годинах на умовах, вказаних в цьому кодексі зазвичай мають інцидентальний характер, в звязку з чим, ці години не враховуються до основного часу праці, вказаного в дозволі на працю, заяві про доручення праці іноземцеві чи повідомленні.

Надаючи іноземцеві працю в надурочних годинах, роботодавець має безперечний обовязок дотримуватись відповідних законів Трудового кодексу. В цьому моменті, особливо потрібно відзачити ст. 151 § 1 ТК, згідно якої праця в надурочних годинах дозволяється тільки у випадку:

 1. обовязкового проводження рятівної акції з ціллю охорони життя або здоровя людини, охорони майна чи природи, або усунення аварії;
 2. аргументованих потреб роботодавця.

В контексті вказаного закону не дозволяється організовувати час праці працівника
(в тому числі іноземця) в такий спосіб, аби праця в надурочних годинах планувалась заздалегідь або мала постійний характер і виникала з прийнятого в закладі способу організації праці.

Окрім цього, щодо іноземців, працевлаштованих у неповному вимірі часу праці роботодавець зобовязаний дотримуватись правила, вказаного у ст. 151 § 5 ТК,
який полягає на тому, що сторони встановлюють в трудовому договорі дозволену кількість годин, більшу, ніж вказана у договорі норма часу праці, при чому праця
в більшій кількості годин, ніж встановлено, дає працівникові, працевлаштованому
на неповну ставку, право окрім нормального винагородження отримати такий додаток, як у випадку праці за надурочні години праці.

Натомість в ситуації, коли іноземець працює на основі цивільно-правового договору, а підставою допущення його до праці є дозвіл на працю, дозвіл на сезонну працю, дозвіл на тимчасове перебування і працю або заява про доручення виконання праці іноземцеві, не дозволяється надавати більшу кількість годин, ніж вказані години на тиждень або місяць у цих документах – без попередньої зміни змісту дозволу, або зареєстрування нової заяви у реєстрі заяв повітового управління праці, яка
б враховувала цю зміну.

Важливо!

У випадку виконання праці на основі цивільно-правового договору можливість збільшення кількості робочих годин надається лише для громадян України,
які працюють на основі повідомлення до повітового управління праці

за допомогою телеінформаційної системи
praca.gov.pl – про доручення іноземцеві праці на основі ст. 22 част. 1 Закону про допомогу громадянам України у звязку
з воєнним конфліктом на території цієї країни, до якого 15 липня 2022 р. були внесені зміни. Однак, збільшення кількості годин праці громадянина України в порівнянні
з годинами, вказаними у повідомленні може відбутись лише за умови відповідного збільшення винагородження іноземця адекватно до підвищеної кількості годин.

Звичайно, за надурочні години, працю у більшому вимірі часу праці, або вижчу кількість годин праці, ніж вказанано у дозволі на працю чи заяві, іноземець має право
на відповідно вище винагородження – це право надається згідно з загальними нормами Трудового кодексу, або Цивільного кодексу.

Увага!

Підвищення норми часу праці іноземця або кількості годин його праці в тижневі або місяці без попередньої зміни, або видання нового документу, що допускає іноземця до польського ринку праці (дозволу на працю, дозволу на сезонну працю, дозволу на тимчасове перебування і працю, заяву про доручення виконання праці іноземцеві) – в ситуаціях, коли це вимагається законом – означає доручення іноземцеві нелегального виконання праці, яке являється порушенням, вказаним у ст.120 част. 1 Закону про промоцію працевлаштування
і установи ринку праці, що загрожує штрафом від 1.000 до 30.000 злотих.

Як вже вказано вище – доручення іноземцеві праці в надурочних годинах не вимагає зміни, або видання нового дозволу на працю, дозволу на сезонну працю, дозволу
на тимчасове перебування і працю чи вписання нової заяви про доручення виконання праці іноземцеві до реєстру повітового управління праці або складення нового повідомлення про доручення праці громадянину України, така ситуація не закваліфіковується, як порушення.

Додатково потрібно звернути увагу, що незалежно від вказаних вище правил, з уваги на триваючий від 16 травня 2022 р. стан загрози епідемією (який був оголошений замість попереднього стану епідемії), на основі спеціального закону впроваджено вийнятки, коли зміна норми часу праці або кількості годин праці іноземця дозволена законом, якщо вона зумовлена користуванням роботодавцем із спеціальних рішень, передбачених у перелічених нижче статтях, вказаних у Законі від 2 березня 2020 р. про спеціальні рішення у звязку з запобіганням, протидією та боротьбою
з
Covid-19, іншими вірусними хворобами та спрокованими ними кризовими ситуаціями.

Згідно ст. 15z5  част. 1 згаданого вище закону, якщо  роботодавець іноземця користується з рішень, вказаних в наступних статтях цього закону:

 • ст.3 (наказ виконання віддаленої праці – не стосується можливості зміни норми часу праці або кількості годин праці),
 • ст.15g част. 8 (можливість зниження норми часу праці максимально на 20%,
   
  і не більше, ніж до 0,5 ставки),
 • ст. 15х част. 1 (у певних підприємствах можливість: зміни системи або розкладу часу праці працівників, надання наказу виконання праці в надурочних годинах, перебування в стані готовності до праці),
 • ст. 15zf част. 1 (можливість впровадження для працівників еластичного часу праці у роботодавця, в якого наступило обниження доходу через Сovid-19)

- змінились умови виконання праці іноземцем, вказані у:

1) дозволі на тимчасове перебування і працю,

2) дозволі на тимчасове перебування у звязку з виконанням праці у професії, що вимагає високих кваліфікацій,

3) дозволі на працю,

4) дозволі на сезонну працю,

5) заяві про доручення виконання праці іноземцеві, що вписана до реєстру таких заяв

- іноземець може виконувати працю на інших, змінених умовах, без необхідності зміни дозволу, отримання нового дозволу чи нової заяви про доручення виконання праці іноземцеві у реєстрі таких заяв.