Państwowa Inspekcja Pracy

 • RSS
 • Wersja tekstowa
29.01.2021

Zasady prowadzenia poszczególnych czynności kontrolnych w siedzibie jednostki organizacyjnej Państwowej Inspekcji Pracy

Na terenie jednostek organizacyjnych PIP należy:

 • przestrzegać higieny rąk,
 • nie podawać ręki na powitanie,
 • zachować bezpieczną odległość od innych osób min. 1,5 m,
 • stosować osłony ust i nosa,
 • stosować się do innych zasad określonych przez jednostki organizacyjne PIP.

Poszczególne czynności kontrolne będą prowadzone w wyodrębnionych i przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach, z zachowaniem obowiązującego w jednostkach organizacyjnych PIP reżimu sanitarnego, tj.:

 • dystansu fizycznego min. 1,5 m (stanowisko oddzielone od interesanta przegrodą, np. pleksiglasową),
 • udostępnienia środków do dezynfekcji rąk,
 • zapewnienia, w miarę dostępności, przepływowej dezynfekcji powietrza promieniowaniem UVC za pomocą opraw bakteriobójczych z funkcją wymuszonego przepływu powietrza,
 • pomieszczenia (po każdym spotkaniu) są wietrzone oraz dezynfekuje się powierzchnie, z którymi mają kontakt osoby odwiedzające jednostki organizacyjne PIP.