Zasady prowadzenia poszczególnych czynności kontrolnych w siedzibie jednostki organizacyjnej Państwowej Inspekcji Pracy

Na terenie jednostek organizacyjnych PIP należy:

  • przestrzegać higieny rąk,
  • nie podawać ręki na powitanie,
  • zachować bezpieczną odległość od innych osób min. 1,5 m,
  • stosować osłony ust i nosa,
  • stosować się do innych zasad określonych przez jednostki organizacyjne PIP.

Poszczególne czynności kontrolne będą prowadzone w wyodrębnionych i przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach, z zachowaniem obowiązującego w jednostkach organizacyjnych PIP reżimu sanitarnego, tj.:

  • dystansu fizycznego min. 1,5 m (stanowisko oddzielone od interesanta przegrodą, np. pleksiglasową),
  • udostępnienia środków do dezynfekcji rąk,
  • zapewnienia, w miarę dostępności, przepływowej dezynfekcji powietrza promieniowaniem UVC za pomocą opraw bakteriobójczych z funkcją wymuszonego przepływu powietrza,
  • pomieszczenia (po każdym spotkaniu) są wietrzone oraz dezynfekuje się powierzchnie, z którymi mają kontakt osoby odwiedzające jednostki organizacyjne PIP.