Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
16.11.2020 Artykuł archiwalny

Inspektor na straży życia i zdrowia budowlańców

Pilskie. Błyskawiczna reakcja inspektora pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu na placu budowy uchroniła robotników wykańczających elewację budynku przed nieuchronną tragedią.

Niebezpieczną sytuację sprowokowali pracownicy podczas prac elewacyjnych budynku wielorodzinnego w Pile. Jeden z nich demontował rusztowania, podczas gdy drugi, stojąc na pomoście rozbieranych właśnie rusztowań około cztery metry nad ziemią, wypełniał zaprawą dziury w ścianie po wyciągniętych kotwach. Żaden z robotników nie był zabezpieczony środkami ochrony indywidualnej. Na placu budowy nie zadbano także o środki ochrony zbiorowej. Interweniujący inspektor pracy ustalił również, że mężczyzna demontujący metalowe rusztowanie systemowe nie legitymował się wymaganymi do tych prac uprawnieniami kwalifikacyjnymi, czyli nie ukończył, potwierdzanego pozytywnie zaliczonym sprawdzianem, szkolenia prowadzonego przez komisję Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Inspektor pracy nakazał natychmiastowe wstrzymanie demontażu rusztowania oraz prac elewacyjnych do czasu zabezpieczenia pracowników środkami ochrony zbiorowej lub indywidualnej przed możliwością upadku z wysokości. Wydał także decyzję skierowania do innych prac robotnika bez kwalifikacji do rozbierania rusztowań systemowych, do czasu uzyskania przez niego wymaganych uprawnień.