• RSS
  • Wersja tekstowa
16.11.2020 Artykuł archiwalny

Łamanie przepisów na 100 procent

Ciechanowskie. Rażące naruszenie przepisów bezpieczeństwa stwierdził inspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie przeprowadzając kontrolę budowy bloku wielorodzinnego na jednym z ciechanowskich osiedli.

Inspektor pracy, po przeprowadzeniu w Ciechanowie kontroli na placu budowy i stwierdzeniu licznych nieprawidłowości, wydał łącznie 3 nakazy zawierające 10 decyzji – w tym m.in. wstrzymujące eksploatację rusztowań systemowych – oraz jedną decyzję ustną i 3 wystąpienia, nakładając dodatkowo grzywnę w wysokości 2 tysięcy zł.

Następnie inspektor pracy dokonał weryfikacji firmy prowadzącej budowę w bazie elektronicznej. Okazało się, że podobnie rażące naruszenia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy stwierdzono już wcześniej na innych budowach realizowanych przez tę spółkę na terenie województwa mazowieckiego.

Na tej podstawie skierowano do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektoratu w Ciechanowie wniosek o podwyższenie płatnikowi o 100 % stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalonej na najbliższy rok składkowy.