Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
22.12.2020

Zaległe ćwierć miliona plus

Bydgoskie. Kontrola przeprowadzona w jednej z dużych firm transportowych nie zapowiadała żadnych niespodzianek, jednak, jak mówi przysłowie, diabeł tkwił w szczegółach. Bo gdy nie wiadomo, o co chodzi, zazwyczaj chodzi o pieniądze.

Inspektorzy pracy z OIP w Bydgoszczy przeprowadzili kompleksową kontrolę dużej firmy przewozowej, w której pracuje wielu kierowców polskich oraz obcokrajowców. Wprawdzie w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy inspektorzy musieli wydać 9 decyzji ustnych, ale te zostały zrealizowane jeszcze w czasie trwania kontroli. Natomiast w zakresie legalności zatrudnienia nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. W toku kontroli inspektorzy ustalili, że wynagrodzenie za pracę jest wypłacane w firmie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który jest ono należne, przy czym pracodawca spełnia wymóg ustawowy, dotyczący wynagrodzenia minimalnego.

Dopiero szczegółowa kontrola terminów wypłat dla kierowców wykazała, że pracodawca opóźniał należne wynagrodzenie i był winien swoim pracownikom ponad 268 tysięcy zł netto! Na polecenie inspektora pracy zaległe wynagrodzenie zostało bezzwłocznie wypłacone, a przedsiębiorca musiał przyjąć mandat karny za naruszanie podstawowych praw pracowniczych.