Państwowa Inspekcja Pracy

 • RSS
 • Wersja tekstowa
30.12.2020

Szkoła nieprzyjazna dzieciom

Gdańskie. Wydaje się czymś oczywistym, że prace remontowo-budowlane w szkole podstawowej, ze względu na obecność dzieci, powinny być prowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności. Jednak pracownicy przedsiębiorstwa handlowo-usługowego z terenu Pomorza byli innego zdania. Dopóki nie interweniował inspektor pracy OIP Gdańsk.

Kontrola prac remontowych holu głównego i korytarza na parterze szkoły podstawowej wykazała, że:

 • prace budowlane były prowadzone w czasie pracy szkoły, a mimo tego pracodawca nie wyznaczył stref niebezpiecznych, zaś miejsca wykonywania prac budowlanych na korytarzach nie były nawet wygrodzone ani zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, w tym dzieci;
 • nie umieszczono żadnych oznaczeń ostrzegawczych o wykonywanych pracach;
 • na ścianach, na których nakładano mokrą zaprawę, na wysokości 1,3 m od poziomu posadzki, znajdowały się niezabezpieczone punkty instalacji elektrycznej: gniazda włączników oświetlenia bez paneli zabezpieczających, z których biegły nieizolowane przewody elektryczne pod napięciem 230 V;
 • w holu głównym i na korytarzach, gdzie trwały roboty remontowe, znajdowały się ruchome kolumny rusztowania, służące do wykonywania prac tynkarskich z pomostów roboczych, które nie posiadały barier ochronnych;
 • w czasie, gdy nie prowadzono robót, kolumny rusztowań znajdujące się na czynnych korytarzach szkoły nie były zabezpieczone przed dostępem dzieci;
 • w korytarzu zostawiano bez nadzoru elektronarzędzia (np.: mieszadło do zaprawy tynkarskiej)niezabezpieczone przed osobami nieuprawnionymi.

W wyniku wydanych przez inspektora pracy decyzji ustnych, pracodawca jeszcze w trakcie kontroli dokonał między innymi:

 • wygrodzenia części korytarza, na której wykonywano prace budowlane;
 • zabezpieczenia strefy niebezpiecznej przed dostępem osób nieuprawnionych;
 • wyizolowania i zabezpieczenia punktów elektrycznych w miejscu wykonywania prac budowlanych;
 • usunięcia elektronarzędzi z korytarza szkoły;
 • usunięcia z korytarzy ruchomych kolumn rusztowania.

Ponadto inspektor pracy w drodze decyzji uregulował zagadnienia dotyczące badań lekarskich profilaktycznych oraz szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Osobę odpowiedzialną za stwierdzone wykroczenia ukarał mandatem karnym.