Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
05.01.2021

Wstrzymane prace na dachu

Zielonogórskie. Tej kontroli nie było w planie. Jednak przechodzący ulicą inspektor pracy z OIP w Zielonej Górze musiał wstrzymać prace remontowe na dachu domu jednorodzinnego, bowiem w każdej chwili ktoś mógł zginąć.

Roboty dekarskie, polegające na wymianie dachówek i mocowaniu łat na dwuspadowym dachu o nachyleniu powyżej 20 proc., prowadziło czterech pracowników. Chociaż znajdowali się na wysokości ponad 5 metrów nad poziomem gruntu i chodzili po mocowanych łatach, żaden z nich nie był zabezpieczony przed upadkiem z wysokości. Przy schodzeniu i wchodzeniu na dach korzystali z dwóch rusztowań typu warszawskiego bez zamontowanych balustrad ochronnych i podestów. Na dodatek same rusztowania stały na trawniku, czyli miękkim gruncie, na przypadkowo ułożonych stosach z kawałków desek, więc konstrukcje te mogły w każdej chwili runąć. Jakby tego było mało, robotnicy nie zadbali o wyznaczenie i wygrodzenie strefy niebezpiecznej, więc porozrzucane na stromym dachu narzędzia stanowiły realne zagrożenie dla przypadkowych przechodniów.

Inspektor pracy niezwłocznie przystąpił do kontroli i od razu skierował wszystkich czterech robotników do innych prac, do czasu zapewnienia im środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości, a prace na dachu wstrzymał do momentu wygrodzenia strefy niebezpiecznej. Wstrzymał też eksploatację rusztowań dopóki nie zyskały stabilnego posadowienia i nie zostały w nich zamontowane boczne balustrady ochronne oraz pełny podest. Ten nakaz ustny, zawierający w sumie pięć decyzji, został zrealizowany już w czasie kontroli.

Na podstawie stwierdzonych nieprawidłowości, inspektor pracy skierował do podmiotu kontrolowanego nakaz zawierający 3 decyzje:

  • skierowania jednego z pracowników na okresowe badania lekarskie, w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku;
  • poddania pracowników instruktażowi stanowiskowemu z zakresu BHP w związku z wykonywanymi pracami dekarskimi domu jednorodzinnego;
  • zapewnienia instrukcji bezpiecznego wykonywania prac budowlanych domu jednorodzinnego.