Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
05.01.2021

Pizza dla sądu

Olsztyńskie. Nadal, niestety, nagminnie dochodzi do zatrudniania na czarno w branży gastronomicznej. Jednak właścicielka pizzerii w okolicach Olsztyna oszukiwała nie tylko państwo, ale także własnych pracowników.

Kontrola przeprowadzona przez inspektora pracy OIP w Olsztynie w jednej z lokalnych pizzerii wykazała nagminne nieprzestrzeganie przez właścicielkę przepisów w zakresie legalności zatrudnienia, która:

  • przez 23 dni zatrudniała pracownicę bez potwierdzenia na piśmie umowy o pracę;
  • przez 4 miesiące nie zgłosiła dwóch pracownic do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych;
  • przez blisko miesiąc zatrudniała jedną z pracownic na podstawie umowy cywilnoprawnej w warunkach, w których zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy powinna być zawarta umowa o pracę;
  • dwóm kobietom nie wypłaciła należnego wynagrodzenia za 3 miesiące pracy;
  • zwolnionej pracownicy nie wydała świadectwa pracy;
  • przez miesiąc dopuszczała jedną z kobiet do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku;
  • przez blisko miesiąc dopuszczała inną kobietą do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku oraz bez przeszkolenia  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W związku z powyższymi wykroczeniami oraz utrudnianiem działalności kontrolnej, inspektor pracy skierował do sądu wniosek o ukaranie właścicielki pizzerii.