Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
13.01.2021

W trosce o własne życie

Kaliskie. Tym razem inspektor pracy OIP Poznań przeprowadził kontrolę firmy blacharsko-dekarskiej po telefonie od pracowników przerażonych warunkami, w jakich przyszło im prowadzić roboty na elewacji jednego z budynków. Kontrola w całości potwierdziła obawy robotników.

Wizytujący wskazane miejsce pracy inspektor jednoznacznie stwierdził, że prowadzenie prac remontowo-budowlanych w takich warunkach, to nie tylko lekceważenie przepisów bhp, ale także bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia pracujących tu budowlańców. Dlatego od razu wydał szereg decyzji, w tym m.in.:

  • natychmiastowego wstrzymania montażu rusztowania od strony ulicy do momentu wygrodzenia i oznakowania strefy niebezpiecznej;
  • wstrzymania montażu kolejnych rusztowań do czasu wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej;
  • wstrzymania eksploatacji rusztowania ustawionego do robót termoizolacyjnych na elewacji budynku do czasu zamontowania balustrad ochronnych składających się z poprzeczki umieszczonej na wysokości 1,1 metra oraz poręczy pośredniej od strony wewnętrznej rusztowania.

Na podstawie stwierdzonych nieprawidłowości inspektor pracy ukarał właściciela firmy mandatem karnym.