• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

26.01.2021

Nielegalna agencja

Gdańskie. Agencje pracy tymczasowej to przedsiębiorstwa, których działalność polega na rekrutacji, selekcji i zatrudnianiu osób fizycznych o określonych umiejętnościach i kwalifikacjach, na podstawie odpowiedniej umowy zawartej pomiędzy agencją pracy tymczasowej a firmą poszukującą ludzi do pracy. Do takich agencji muszą mieć więc zaufanie i pracownicy, i przedsiębiorcy. Szkoda, że nie do wszystkich.

Idea samej pracy tymczasowej sprowadza się do uproszczenia, profesjonalizacji i racjonalizacji zatrudnienia pracowników w przypadkach sezonowych wzrostów produkcji, wzrostu sprzedaży, przestojów urlopowych, czy dużej rotacji personelu. Wyjątkowo często z usług agencji korzystają obcokrajowcy szukający pracy na terenie Polski.

W skrócie i pewnym uproszczeniu usługi pracy tymczasowej polegają na delegowaniu do wykonywania na rzecz osoby trzeciej (fizycznej lub prawnej), osób o określonych umiejętnościach i kwalifikacjach przez konkretny okres. To agencja pracy tymczasowej jest pracodawcą dla pracowników tymczasowych. Pracowników tymczasowych łączy więc z agencją stosunek pracy, natomiast nie pozostają w takim stosunku z pracodawcą-użytkownikiem, chociaż to on bezpośrednio z ich pracy korzysta.

Inspektor pracy OIP w Gdańsku przeprowadził kontrolę jednej z funkcjonujących tam agencji pracy, stwierdzając na wstępie, że czterej obywatele Ukrainy wykonują pracę nielegalnie, albowiem pracodawca zaniżył im wynagrodzenie w stosunku do wysokości wynagrodzenia wskazanego w zezwoleniach na pracę cudzoziemców. Po czym okazało się, że cała agencja funkcjonuje nielegalnie, gdyż nie została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia.

Inspektor pracy wystosował więc wystąpienie, wnosząc między innymi o wypłacenie wyrównania wynagrodzenia cudzoziemców do wysokości zgodnej z warunkami określonymi w zezwoleniach. O nielegalnym powierzaniu pracy cudzoziemcom poinformował Straż Graniczną. Ponadto, w związku ze stwierdzeniem wykroczeń z art.120 ust. 1 i z art.121 ust.1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, skierował do sądu wniosek o ukaranie właściciela agencji.

O zaistniałej sytuacji Okręgowy Inspektor Pracy w Gdańsku powiadomił Wojewodę Pomorskiego oraz Marszałka Województwa Pomorskiego. Z pisemnej odpowiedzi, wystosowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy wynika, iż w przypadku ukarania za wykroczenie za art. 121 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Marszałek Województwa odmówi, w drodze decyzji, wpisu do rejestru agencji zatrudnienia.