• RSS
  • Wersja tekstowa
26.01.2021

Jedna budowa – sześć mandatów dla sześciu firm

Szczecińskie. Inspektorzy pracy OIP Szczecin, przy czynnym wsparciu 20 funkcjonariuszy placówki Straży Granicznej w Świnoujściu, przeprowadzili kontrolę legalności pobytu i zatrudnienia obcokrajowców wykonujących prace przy budowie dużego obiektu wypoczynkowego należącego do znanej sieci polskich hoteli. No i posypały się mandaty.

Na placu budowy nowoczesnego hotelu niedaleko Szczecina funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali 22 pracujących tam obywateli Ukrainy. Z okazanych dokumentów wynikało, że wszyscy przebywają legalnie na terenie Polski, a prace świadczą na rzecz sześciu różnych podmiotów gospodarczych. Niestety, dalsza kontrola, tym razem pod kątem legalności zatrudnienia wykazała, że:

  • dla żadnego z tych cudzoziemców nie zostało zarejestrowane we właściwym powiatowym urzędzie pracy oświadczenie o powierzeniu pracy;
  • żadnemu z tych cudzoziemców właściwy wojewoda nie wystawił zezwolenia na pracę.

Wobec sześciu przedsiębiorców wszczęto postępowania w sprawach o wykroczenia i nałożono sześć mandatów karnych. Inspektorzy pracy zawiadomili właściwych wojewodów i komendanta placówki Straży Granicznej w Świnoujściu o stwierdzonych nieprawidłowościach.