• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

03.02.2021

Czapki z głów, kaski włóż!

Zielonogórskie. Robotnik budowlany trafił do szpitala z urazem czaszkowo-mózgowym po tym, jak spadł na beton z wysokości ponad 3 metrów. Właściciel firmy budowlanej wyjaśnił, że pracownicy nie założyli kasków, bo było zbyt zimno. Dlatego nosili czapki.

Inspektor pracy OIP w Zielonej Górze został wezwany na miejsce wypadku, jaki wydarzył się na budowie domu jednorodzinnego. Badając okoliczności zdarzenia stwierdził, że tego dnia dwaj budowlańcy zajmowali się montażem drewnianego dachu: odbierali krokwie, a następnie montowali je na istniejącej już konstrukcji. Odbiór krokwi odbywał się na podeście poddasza blisko otworu mającego w przyszłości stanowić wylot klatki schodowej. W pewnym momencie jeden z mężczyzn nie zachował należytej ostrożności i wpadł do otworu, spadając wprost na betonową posadzkę. Z poważnymi obrażeniami głowy został odwieziony do szpitala.

Inspektor pracy podał następujące przyczyny wypadku:

  1. Brak zabezpieczeń – otwór na poddasze nie był zabezpieczony ani barierami ochronnymi, ani szczelnym przykryciem;
  2. Brak instrukcji bezpiecznego wykonywania prac na budowie oraz brak instruktażu stanowiskowego w zakresie bhp – przed rozpoczęciem prac na budowie wykonawca nie przygotował instrukcji bezpiecznej pracy na podstawie opracowanego przez kierownika planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; pracującym nie zapewniono także instruktażu stanowiskowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
  3. Brak środków ochrony indywidualnej – pracujący na budowie nie nosili kasków chroniących głowy przed spadającymi przedmiotami oraz zabezpieczającymi przed urazami podczas upadku z wysokości;
  4.  Niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynności – poszkodowany pracownik był tak skupiony na odbieraniu krokwi, że zlekceważył inne ewentualne zagrożenia wynikające z pracy na wysokości.

Po przeprowadzeniu kontroli inspektor pracy nakazał przedsiębiorcy opracować i udostępnić pracownikom instrukcję bezpiecznego wykonywania prac na budowie, zawierającą sposoby zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposoby postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń. Ponadto wniósł o zabezpieczenie otworów technologicznych na budowie, a przede wszystkim wyposażenie pracowników w kaski ochronne.

Właściciel firmy tłumaczył, że z powodu mrozu robotnicy zamiast kasków noszą grube czapki. Był przekonany, że to wystarczy. Został ukarany mandatem.