• RSS
  • Wersja tekstowa
24.02.2021 Artykuł archiwalny

Lewa agencja

Gdańskie. Kontrole krzyżowe, przesłuchanie świadków i uważna lektura wielu dokumentów doprowadziły do wykrycia i ukrócenia działalności firmy o charakterze agencji pracy tymczasowej działającej bez wymaganego certyfikatu.

Gdańska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawierała z różnymi osobami umowy o pracę oraz umowy o współpracy. Następnie tych ludzi, a także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, udostępniała innemu podmiotowi na zasadach pracy tymczasowej. Inspektorzy pracy OIP w Gdańsku przeprowadzili jednoczesne kontrole zarówno we wskazanej spółce, jak i w firmach, do których zostali skierowani poszczególni pracownicy. Ustalono ponad wszelką wątpliwość, że te osoby rzeczywiście świadczyły prace na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika, a więc na zasadach pracy tymczasowej. Wobec braku certyfikatu przez gdańską spółkę, stanowiło to naruszenie przepisów art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2019 poz. 1482 z późn. zm.).

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami inspektor pracy nakazał zaprzestanie prowadzenia bez wymaganego certyfikatu działalności regulowanej w zakresie pracy tymczasowej. Za wykroczenie z art. 121 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy skierował do sądu wniosek o ukaranie właściciela spółki. Jednocześnie Okręgowy Inspektor Pracy w Gdańsku o ujawnionych nieprawidłowościach poinformował Marszałka Województwa Pomorskiego.