• RSS
  • Wersja tekstowa
21.07.2021 Artykuł archiwalny

Dwudziestu nielegalnych budowlańców

Gdańsk. Aż 20 obywateli Ukrainy nielegalnie świadczyło pracę w jednej z gdańskich spółek budowlanych, co stwierdził inspektor Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku podczas rutynowej kontroli. Poinformował o tym Straż Graniczną oraz Wojewodę Gdańskiego.

 

W czasie kontroli prowadzonej w spółce budowlanej inspektor pracy ustalił:

  • zatrudnienie bez odpowiedniego zezwolenia na pracę – 3 cudzoziemców;
  • zatrudnienie na warunkach niezgodnych z określonymi w zarejestrowanych oświadczeniach o powierzeniu pracy – 3 cudzoziemców;
  • niezapewnienie liczby godzin pracy wskazanej w zezwoleniach na pracę – 14 cudzoziemców.

Ponadto inspektor pracy ustalił, że w kontrolowanej firmie nie przechowywano dokumentów świadczących o legalnym pobycie na terenie RP zatrudnionych obcokrajowców. Nie dopełniono także obowiązku poinformowania Powiatowego Urzędu Pracy o podjęciu pracy przez tych cudzoziemców oraz terminowego zgłoszenia ich do ubezpieczenia społecznego. W jednym przypadku cudzoziemiec świadczący pracę na podstawie umowy-zlecenia z winy pracodawcy w ogóle nie został objęty obowiązkowym ubezpieczeniem.

Pracownik firmy budowlanej odpowiedzialny za stwierdzone wykroczenia został ukazany mandatem karnym.