• RSS
  • Wersja tekstowa
11.08.2021

Budowa mostu w Kurowie pod nadzorem

Na Dunajcu, w Kurowie niedaleko Nowego Sącza, powstaje most określany jako „extradosed”. To trzeci największy most tego typu w Polsce. Ma ponad 600 metrów długości i ponad 30-metrowe pylony. Od samego początku prace budowlane przebiegają pod systematycznym nadzorem Państwowej Inspekcji Pracy.

Budowa mostu w Kurowie 3
 

Most w Kurowie został zaprojektowany jako obiekt typu extradosed. Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ten typ obiektów powstał z połączenia konstrukcji wantowej z belkową sprężoną. Kurowski most będzie miał wanty, czyli specjalne liny, ale pylony będą niższe – po 33,5 metra długości – niż w mostach wantowych. Takie mosty są tańsze w wykonaniu od typowych mostów wantowych, ale bardziej efektowne wizualnie niż obiekty belkowe.

Inspektorzy pracy z nowosądeckiego oddziału Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie objęli budowę mostu w Kurowie systematycznym nadzorem. Jeszcze w 2020 roku przeprowadzili pierwsze kontrole, a w lutym, w ramach zadań prewencyjnych zorganizowali szkolenie dla pracodawców i osób nadzoru zaangażowanych w budowę. Tematem szkolenia była organizacja budowy pod względem bezpieczeństwa pracy, w tym bezpieczeństwo podczas prac wykonywanych żurawiami wieżowymi. Inspektor pracy, skupiając się na metodach i sposobach zabezpieczania pracowników, omówił też przyczyny i okoliczności wypadków przy pracy na podobnych budowach.

W ramach nadzoru inspektorzy pracy przeprowadzili w sumie 11 czynności kontrolnych, z czego 4 w roku 2021. Jak dotąd ostatnia z nich była realizowana podczas montażu kabli podwieszających do pylonów do późniejszego sprężenia ich z konstrukcją płyty mostowej.

Kontrola wykazała niestety brak barierek ochronnych, niezabezpieczone otwory technologiczne, niezabezpieczone kable elektryczne i niezabezpieczone wpusty przewodowe. Wszystkie nieprawidłowości zostały bezzwłocznie usunięte. Inspektorzy pracy wydali łącznie 11 decyzji ustnych, w tym 2 decyzje skierowania pracowników do innych prac.

Otwarcie ruchu na nowym moście planowane jest w październiku 2021 r. Pozostałe prace będą ukończone w kwietniu 2022 r.

Budowa mostu w Kurowie 1