Państwowa Inspekcja Pracy

  • RSS
  • Wersja tekstowa
28.09.2021

Zabójcza klimatyzacja

Kraków. O ukaranie osób odpowiedzialnych za śmiertelny wypadek przy pracy wnioskował inspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie w piśmie skierowanym do sądu pod zbadaniu okoliczności tragedii, która rozegrała się na terenie jednej z krakowskich galerii handlowych.

Jak często bywa to niefrasobliwość pracowników przyczyniła się do krakowskiej tragedii. W budynku jednej z galerii handlowych trwały właśnie prace związane z montażem instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej. Robotnicy mieli zamontować klimakonwektor na wysokości 3,5 metra, ale podczas podnoszenia urządzenie zaczepiło o przewody instalacji przeciwpożarowej. Jeden z robotników, szarpiąc energicznie, próbował je uwolnić, ale wtedy klimakonwektor urwał się, a spadając na betonowe podłoże przygniótł mężczyznę.

W sprawie inspektor pracy ustalił następujące nieprawidłowości:

  • brak niezbędnego zabezpieczenia pracowników chroniącego przed upadkiem z wysokości;
  • brak instrukcji montażu instalacji wentylacji i klimatyzacji w miejscu prowadzonych robót;
  • brak przeszkolenia pracowników;
  • brak oceny ryzyka zawodowego;
  • brak nadzoru;
  • nietrzeźwość pracowników.

W związku z uchybieniami, inspektor pracy wstrzymał prace montażowe instalacji wentylacji i klimatyzacji prowadzone na terenie galerii. Wobec osób odpowiedzialnych podjęte zostało postępowanie wykroczeniowe, czyli skierowano wnioski do sądu.